Nieuws

Netwerkbijeenkomst Kort en Krachtig - verkorten van verblijf: deelnemers gezocht!

Op 27 mei 2021 van 15.00-16.30 vindt er een netwerkbijeenkomst plaats in de Lindenberg in Nijmegen. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren korter op een groep wonen? Hoe kunnen we het netwerk van jongeren daarbij inzetten? Graag horen we jouw mening hierover! Zit je op een groep in de jeugdhulp of heb je daar op een groep gezeten?Ben je tussen 12 en 28 jaar oud? Wil jij je ervaring en ideeën delen over hoe het anders kan?Lees hier meer over deze bijeenkomst: Netwerkbijeenkomst_uitnodiging_jongere Ben of was jij professional in de residentiële jeugdzorg?Ben jij ouder/voogd van een jongere die op een groep in de jeugdzorg zit of heeft gezeten? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen, visie en ideeën Lees hier meer over deze bijeenkomst: Netwerkbijeenkomst_uitnodiging_volwassenen   Heb je vragen? neem gerust contact op met: merle.nordmann@bsi.ru.nl  .

artikel CGT en videogame Mindlight in het verminderen van angstklachten bij kinderen met ASS

Het laatste paper van het proefschrift van Lieke Wijnhoven is gepubliceerd! In deze multiple baseline studie laat ze zien dat CGT van toegevoegde waarde kan zijn op de videogame Mindlight in het verminderen van angstklachten bij kinderen met ASS, maar dat het niet voor ieder kind met ASS en angst noodzakelijk is om CGT toe te voegen.

“Empowerment van ouders tijdens Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Harm Damen heeft in het kader van zijn promotie een artikel gepubliceerd. Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) ondersteunt gezinnen met complexe problemen. Het vergroten van de empowerment van ouders wordt daarbij gezien als een belangrijke manier om positieve en duurzame behandeluitkomsten te bereiken, zoals in de gedragsproblemen van kinderen.

Beter in transitie met de BETERapp?

Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek en artikel over het onderzoek naar de inzet van een app tijdens de transitie 18-/18+ geschreven door Marieke Brouwer, Coleta van Dam, Erik Jansen, Karin Nijhof, Roy Otten, Ron Scholte, Joke Stoffelen. De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende periode.

Promotie Suicide in de JeugdzorgPlus gestart

Shireen Kaijadoe, onderzoeker bij Karakter is gestart met haar promotie-onderzoek getiteld: “Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?” Zij zal hiervoor de komende jaren 2 deelstudies uitvoeren. In deelstudie 1 staat de vraag centraal hoe suïcidale gedachten en suïcide van groepsgenoten het leefklimaat binnen de behandelgroepen op de gesloten jeugdzorg beïnvloeden.Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de impact van suïcide en suïcidale uitingen op leefgroepen binnen de JeugdzorgPlus.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd