Nieuws

Participatie Community nieuwsberichten

29 maart 2021 Lees hier verder voor een impressie over onze participatie community bijeenkomst van 29 maart 2021 Juni 2021 Lees hier verder voor een impressie over onze participatie community bijeenkomst van 30 juni 2021 Oktober 2021 Lees hier verder voor een impressie over onze participatie community bijeenkomst van 6 oktober 2021.

Meedenken over onderzoek in Participatie Community

Uitnodiging Participatie Community.

Natuurlijk mentorschap in provincie Gelderland van start!

Vanuit het Bovenregionaal Expertisecentrum (BOEG) is subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de inzet van natuurlijk mentorschap in de zeven jeugdhulpregio's van Gelderland.  Aanleiding project Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat het samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen belangrijk is om jeugdhulp succesvol te maken.

Oproep aanvragen klein en fijn projecten deadline 25 juni 2021

Hierbij een oproep om aanvragen in te dienen voor zogenaamde klein en fijn onderzoeksprojecten. Klein-en-Fijn projecten beogen concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend onderzoek (± 6-12 maanden) te beantwoorden. Het onderzoek wordt indien mogelijk samen met studenten uitgevoerd. Onderzoeksvragen zijn welkom vanuit de partners van Inside-Out: (gemeentelijk) beleid: gemeentelijke beleidsmedewerkers Onderzoeksinstellingen Praktijkinstellingen Vragen van jongeren/ouders/verwanten Heb je een onderzoeksvraag? In het aanvraagformulier vind je de aanvraagcritria.

Promotie Harm Damen: Hulp aan kwetsbare gezinnen? Versterk de eigen kracht van ouders!

Woensdag 10 november heeft Harm Damen succesvol zijn proefschrift, getiteld: Parents as agents of change: Parental empowerment and child behavioral problems in families receiving family treatment, verdedigd. Gezinnen met complexe en meervoudige problemen zijn een kwetsbare groep in de samenleving. Voor ouders in deze gezinnen is het vaak moeilijk om de lastige situatie waarin ze zich met hun gezin bevinden te verbeteren, hoe graag ze dit ook willen en hun best hiervoor doen.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd