Nieuws

Uitnodiging inaugurele rede Roy Otten

Prof. dr. Roy Otten hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Sociale Wetenschappen met deleeropdracht Kwetsbare jeugdigen en risicogedrag zal in een academische zitting op donderdag 5 maart2020 om 15.45 uur precies zijn ambt aanvaarden, met het uitspreken van zijn rede getiteld: Jeugdzorg die past: Het individu in de grote getallen. De Rector Magnificus nodigt u uit deze academische plechtigheid bij te wonen.

Impressie Jeugd bij ZonMw 2019-2020

Hoe verbeter jij dit jaar de zorg voor jeug?    ZonMw werkt met haar programma's aan vraagstukken van professionals, gemeenten, ouders en jeugd. Daarmee konden zij in 2019 bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de (preventieve) jeugdhulp. Ook in 2020 hopen zij samen met jou een veilige, gezonde en kansrijke ontwikkeling van de jeugd te stimuleren en bij te dragen aan een toekomstig sterke maatschappij.

Nieuwsbrief iamYu

Deze nieuwsbrief vertelt over iamYu in 2019 in vogelvlucht. .

Medische Inspirator prijs: derde plek voor iamYu

Vier weken lang heeft het iamYu-team hard gewerkt om stemmen te werven voor de Medische Inspirator prijs. Het was een periode van acties, presentaties, artikelen en vooral veel praten om samenwerking in de jeugdzorg te laten winnen. Tijdens de prijsuitreiking op 21 november maakte ZonMw de derde plaats van iamYu bekend.

Kennisbundeling alliantie, cliƫnt- en professionalfactoren nu beschikbaar

De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Praktikon bundelden de inzichten en aanbevelingen van deze studies, en formuleerden wenselijke vervolgstappen voor het werkveld, onderwijs, beleid en onderzoek.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd