eCoach: participatief ontwerpen van een innovatieve methodiek om de zelfstandigheid van kwetsbare jongeren te stimuleren door middel van technologie

AchtergrondDe overgang naar volwassenheid is vaak een lastige tijd in de levensloop van kwetsbare jongeren. Deze groep heeft potentie en ambities, maar ook behoefte aan passende ondersteuning. Zorgprofessionals zoeken daarbij naar mogelijkheden de eigen regie te versterken, onder andere door het begeleiden in persoonsgedreven toekomstplanning.

Natuurlijk mentorschap in provincie Gelderland

Vanuit het Bovenregionaal Expertisecentrum (BOEG) is subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de inzet van natuurlijk mentorschap in de zeven jeugdhulpregio's van Gelderland.  Aanleiding project Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat het samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen belangrijk is om jeugdhulp succesvol te maken.

Normalisatie: Zo thuis mogelijk opgroeien

Begin 2020 kreeg Inside Out de ZonMw subsidie voor het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd toegekend. Het programma is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, waarmee de huidige academische werkplaats een doorstart maakt als Regionaal Kenniswerkplaats (RKJ).

iamYu

Zorg op maat door inzicht   Jongeren in de jeugdzorg meer inspraak, inzicht en regie geven tijdens de behandeling. Dat is de reden dat sinds vorig jaar iamYu wordt ontwikkeld: Een app die op individueel niveau en herhaaldelijk over tijd meet wat belangrijk is voor een jongere om zo zicht te krijgen op het persoonlijke ontwikkelproces van een jongere en de behandeling hierop te kunnen afstemmen.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd