Ervaringen en behoeften rondom suïcide in de Jeugdzorgplus

Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?  Dit kwalitatieve onderzoek heeft als doel het krijgen van inzicht en kennis over de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners op leefgroepen waar suïcide-problematiek speelt. Het onderzoek levert een praktische bijdrage aan verbeteren van de zorg aan jongeren in de sector.  Onderzoeksvragen Wat gebeurt er op de groep als een jongere het niet meer ziet zitten en zich suïcidaal uit? Wat doet dat met de sfeer? Hoe reageren jongeren en professionals? Wat wordt gedaan en wat wordt achterwege gelaten? Wat vinden jongeren / hulpverleners daarvan? Ook de analyses van de interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd. Methoden  Vanaf oktober 2019 worden interviews afgenomen met drie verschillende groepen: 1) jongeren van 12 tot 18 jaar; 2) hulpverleners binnen de JeugdzorgPlus; en 3) hulpverleners van de samenwerkende ketenpartners. Samenwerking met ervaringsdeskundigen Alle interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd.

Normalisatie: Zo thuis mogelijk opgroeien

Begin 2020 kreeg Inside Out de ZonMw subsidie voor het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd toegekend. Het programma is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, waarmee de huidige academische werkplaats een doorstart maakt als Regionaal Kenniswerkplaats (RKJ).

iamYu

Zorg op maat door inzicht   Jongeren in de jeugdzorg meer inspraak, inzicht en regie geven tijdens de behandeling. Dat is de reden dat sinds vorig jaar iamYu wordt ontwikkeld: Een app die op individueel niveau en herhaaldelijk over tijd meet wat belangrijk is voor een jongere om zo zicht te krijgen op het persoonlijke ontwikkelproces van een jongere en de behandeling hierop te kunnen afstemmen.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd