Normalisatie

Normalisatie: Effectief, efficiënt en contextgericht inzetten op het verkorten van residentiële verblijfsduur

Middels literatuurstudie is inzicht verkregen in de werkzaamheid van systemische interventies in combinatie met residentieel verblijf. Daarnaast zijn dossiers bestudeerd van 100 jongeren van Pluryn, Pactum en Entrealindenhout. Sinds maart 2023 is het project overgenomen door Praktikon. De komende tijd wordt de dossieranalyse afgerond en zullen casestudies worden opgezet.

Meer informatie: en  

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd