Gewoon Anders

Aanleiding

“Onvoorwaardelijk Wonen” (OW) is een samenwerking van Stichting Pactum en Karakter waarin jeugdzorg en sGGZ elkaar versterken en expertise bundelen om perspectief te creëren voor jongeren met een Autisme Spectrumstoornis (ASS) en meervoudige gedragsproblemen. OW biedt een huis waar zij onvoorwaardelijk kunnen wonen, (zo) thuis (mogelijk) opgroeien, zich ontwikkelen in een veilige omgeving en de eigen toekomst vormgeven. Voor deze kleine groep jongeren is dit niet eenvoudig. Deze kwetsbare jongeren verhuizen nu doorgaans van (behandel) groep naar groep en te vaak verblijven zij nu binnen de jeugdzorg plus. Wij gunnen deze jongeren een veilige plek, een plek die zij thuis kunnen noemen. Een plek waar nabijheid en continuïteit van hulpverleners is. Een plek waar zij weer regie over hun leven krijgen.

Doel en de vraagstelling
OW vraagt een andere kijk op wonen, een vernieuwende blik op hulpverlening en ondersteuning door zorgmedewerkers, meer netwerkbetrokkenheid en een bredere kijk op hoe jongeren zich ontwikkelen. Bestaande manieren van effectmetingen, zoals met vragenlijsten gericht op veranderingen van problemen of competenties, sluiten slecht aan op deze ‘gewoon andere’ kijk. In de verantwoording naar financiers past een andere manier van meten, andere uitkomsten en meer aandacht voor het verhaal achter de cijfers ter verantwoording aan financiers. Het doel is dan ook tweeledig:

1.Jongeren kunnen op een gewone manier, verweven in hun leven, laten zien hoe het met ze gaat (“in zorgtaal: effecten”).
2.De manier om te laten zien hoe het met de jongere gaat, is vertaald naar verantwoording passend bij de verwachtingen van de financiers.

De bijpassende vraagstellingen zijn:
1a. Wat is voor de jongeren belangrijk in gewoon wonen, leven, ontwikkelen, leren, etc.?
1b. Hoe willen de jongeren laten zien hoe het met hen gaat?
1c. Welke informatie willen hulpverleners over hoe het met de jongeren gaat?
1d. Welke mogelijke manieren van meten zijn hiervoor geschikt?
2. Hoe kunnen we de antwoorden op vraag 1a t/m 1d vertalen naar een manier van verantwoorden die ook past bij de (nieuwe) verwachtingen van de financiers?

Beoogde methode
De onderzoeksvragen worden beantwoord vanuit ontwerpgericht onderzoek. We leren door te doen! Ontwerpend onderzoek is een innovatieve onderzoeksaanpak waarbij het ontwerpen van producten, diensten of systemen centraal staat. Het proces van ontwerpend onderzoek kenmerkt zich door een snelle afwisseling tussen actie (ontwerpen) en reflectie (onderzoeken), abstract (doelen en strategie) en concreet (realiteit) en convergeren en divergeren. In essentie gaat het om creatief maatwerk waarbij de gebruiker centraal staat. In diverse iteraties betrekt de ontwerper alle betrokken stakeholders tijdens het onderzoek om te ontdekken ‘wat werkt’.

Resultaten

De resultaten vind je hier

 

Projectleider: Franca Eurlings: 

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd