afronding project ZieMe

Vanuit de Academische Werkplaats ‘Inside-Out’ en VIGO is een gezinstriage-instrument ontwikkeld: de ZieMe (Zorg Indicatie En oMstandigheden Evaluatie). Ontwikkeld met en voor de praktijk, is de ZieMe een vragenlijst bedoeld om een uitgebreide en overzichtelijke verklarende analyse te maken, die niet alleen de kenmerken van de jongere in acht neemt, maar ook de kenmerken van het gezin en de omgeving. Het geeft een beeld van zowel de risico’s als de mogelijke beschermende factoren in de situatie. Zo wordt er een compleet beeld gevormd van zowel sterktes als zwaktes, die sturend kunnen zijn in het zorgproces. Met dit instrument kan de zwaarte van een situatie beter worden ingeschat, waardoor de passende hulp kan worden ingezet onder het idee van matched care. Het instrument is beschikbaar als standaard papieren versie en als online versie in Qualtrics, maar is ook ingebouwd in BergOp, waarbij een automatisch rapport gegenereerd wordt.

In samenwerking met Via Jeugd, en met steun van een kennisvoucher van ZonMw, is er nu een complete handleiding ontwikkeld voor dit instrument. Deze is bedoeld om praktijkbeoefenaars te ondersteunen en helpen bij het werken met het instrument. Een bijbehorende (SKJ-geaccrediteerde) training gebaseerd op de handleiding is ook ontwikkeld. Professionals vanuit ViaJeugd en de ketenpartners van GIK-J Limburg hebben deze training gevolgd, en kunnen het instrument nu mee terug nemen naar hun dagelijkse praktijk.

Meer informatie?

Maaike Oosterling, VIGO

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd