Klein & Fijn projecten

Klein-en-Fijn projecten beogen concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend onderzoek (± 6-12 maanden) te beantwoorden. Het onderzoek wordt indien mogelijk samen met studenten uitgevoerd.

Onderzoeksvragen komen vanuit de partners van Inside-Out:

  • (gemeentelijk) beleid: gemeentelijke beleidsmedewerkers
  • Onderzoeksinstellingen
  • Praktijkinstellingen
  • Vragen van jongeren/ouders/verwanten
     

Oproep aanvragen klein en fijn projecten

Hierbij een oproep om aanvragen in te dienen voor klein en fijn onderzoeksprojecten. 

In het aanvraagformulier vind je de aanvraagcritria. Je kunt een aanvraag indienen door het formulier te mailen naar Renske Koordeman (rkoordeman@pluryn.nl). 

Tweede moment voor indienen is vóór 20 juni 2022 (start in september 2022). Het gaat om een bedrag van €12.500. Aan de hand van de aanvraagcriteria besluiten de coördinator, directeur en 3 leden van de Adviesraad (die niet op de aanvraag staan) en de cliëntencommissie, welke project in aanmerking komt.

Begrijpen is Behandelen

Aanleiding en doelHet Intensief Behandelcentrum (IBC) Jeugd binnen Karakter biedt psychiatrische crisiszorg voorjongeren met ernstige internaliserende emotie-regulatieproblematiek en hun opvoeders. Bij deze jongeren is veelal sprake van ernstig zelfdestructief gedrag zoals suïcidaliteit, zelfbeschadigend gedag en/of voedselweigering.

Gewoon Anders

Aanleiding “Onvoorwaardelijk Wonen” (OW) is een samenwerking van Stichting Pactum en Karakter waarin jeugdzorg en sGGZ elkaar versterken en expertise bundelen om perspectief te creëren voor jongeren met een Autisme Spectrumstoornis (ASS) en meervoudige gedragsproblemen. OW biedt een huis waar zij onvoorwaardelijk kunnen wonen, (zo) thuis (mogelijk) opgroeien, zich ontwikkelen in een veilige omgeving en de eigen toekomst vormgeven.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd