POPP-therapie

Promovendus: Lisette Kerssemakers, em.kerssemakers@ggzoostbrabant.nl

Looptijd: april 2013-april 2019

Instelling: GGZ Oost-Brabant 

 

POPP-therapie, hulp voor meisjes van 3 t/m 6 jaar na seksueel misbruik

Het onderzoek gaat over de effectiviteit van de POPP-therapie bij seksueel misbruikte peuters en kleuters. De POPP-therapie is een speltherapeutische behandeling. Op deze website is meer informatie te vinden over de therapie.

 

Achtergrond 

Seksueel misbruik komt voor bij kinderen van alle leeftijden. Een derde van deze kinderen is 6 jaar of jonger. Juist jonge kinderen zijn kwetsbaar en hebben zonder behandeling een grote kans om ernstige vormen van psychopathologie te ontwikkelen.

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke behandelvormen voor deze kinderen. Vanuit jarenlange ervaring met diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik bij peuters en kleuters is een behandelvorm ontwikkeld die grotendeels door de kinderen zelf is aangedragen. Het gaat hierbij om een kortdurende individuele behandeling, gebaseerd op trauma-focused cognitieve gedragstherapie, waarin helend spel centraal staat bij de verwerking van het seksueel misbruik. Er vinden tevens ouderbegeleidingscontacten plaats.

 

Doelstelling

Het primaire doel van deze studie is om te onderzoeken wat de effectiviteit is van een kortdurende behandeling middels helend spel bij seksueel misbruikte peuters en kleuters.


Design 

Randomized Control Trial; de effecten van helend spel en spelcontacten zullen worden vergeleken met care-as-usual.

 

Populatie 

Peuters en kleuters (meisjes van 3 tot en met 6 jaar) met traumagerelateerde klachten als gevolg van seksueel misbruik.

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd