Empowerment en gedragsproblemen na jeugdhulp

Promovendus: Harm Damen, h.damen@pactum.org Geplande afronding: oktober 2020 Instelling: Pactum (Conrisq Groep)   Het onderzoek gaat over empowerment van ouders, en gedragsproblemen van kinderen, tijdens en na een periode van jeugdhulp. Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies: Deelstudie 1 onderzocht de validiteit en betrouwbaarheid van een empowerment vragenlijst (EMPO).

Games als onderdeel van behandeling in de jeugdzorg

Promovendus: Angela Schuurmans  Verwachte afronding: medio 2020 Instelling: Pluryn   Game-based behandelingen voor jongeren (10-18 jaar) met en zonder LVB.   Een onderzoek naar de werking van de video game interventies"DOJO" en "Muse"    DOJO Dojo is een videogame voor jongeren met externalizerende en angst problemen in de jeugdzorg.

Groepsdynamica

Promovendus: Fanny de Swart, f.deswart@pwo.ru.nl Start: 1 augustus 2014 Instelling: Entréa-Lindenhout   Het onderzoek 'Groepsdynamica' gaat over de invloed van leerkracht-leerling relaties en sociale status van leerlingen op de ontwikkeling van leerlingen in het speciaal onderwijs.   Aanleiding Binnen het regulier onderwijs is veel onderzoek gedaan naar de invloed van leerkracht-leerling relaties en sociale status van leerlingen op hun ontwikkeling.

Feedback van ROM in de jeugd-GGZ

Promovendus: Maartje van Sonsbeek, m.van.sonbeek@propersona.nl Start: 6 januari 2014 Instelling: Pro Persona   De effectieve onderdelen van feedback van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de geestelijek gezondhseidszorg voor jeugdigen. Het onderzoek gaat over de effectiviteit van feedback over cliënten aan behandelaars, door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM), in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen.   Aanleiding Routine Outcome Monitoring (ROM) is een veelgebruikte manier om de geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen, te evalueren en te verbeteren.

Afgerond - Video game Mindlight

Promovendus: Lieke Wijnhoven, l.wijnhoven@pwo.ru.nl Start: 16 maart 2011 Promotie: succesvol verdedigd op 30 oktobr 2020 Instelling: GGZ Oost-Brabant   Lees hier het proefschrift van Lieke.   Mindlight bij kinderen met angst en autisme   Het onderzoek gaat over het effect van de video game 'Mindlight' op angstsymptomen van kinderen met een autisme spectrum stoornis.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd