“Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?”

Shireen Kaijadoe, onderzoeker bij Karakter is gestart met haar promotie-onderzoek getiteld: “Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?” Zij zal hiervoor de komende jaren 2 deelstudies uitvoeren. In deelstudie 1 staat de vraag centraal hoe suïcidale gedachten en suïcide van groepsgenoten het leefklimaat binnen de behandelgroepen op de gesloten jeugdzorg beïnvloeden.Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de impact van suïcide en suïcidale uitingen op leefgroepen binnen de JeugdzorgPlus.

Jij bent okay

Promovendus: Ivon Riemersma, iriemersma@pluryn.nl  Verwachte afronding: najaar 2020 Instelling: Pluryn    Jij bent Okay! Een competentietraining voor jongeren met een LVB en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.   Jij bent Okay is een competentietraining voor jongeren (10-20 jaar) met een licht verstandelijk beperking (LVB) en gedragsprobemen en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen.

De school als vindplaats

Promovendi: Marloes Jaspers & Anouk Evers Looptijd: 2019-2023 Instelling: Radboud Social Cultural Research   Projectomschrijving  Dit project wil de ggz inclusiever maken voor kwetsbare gezinnen die minder snel hulp krijgen voor psychische problemen van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat zij psychische problemen anders definiëren dan de ggz, bang zijn voor stigmatisering of omdat zij de weg niet kennen naar professionele hulpverlening. Preventieprogramma 'De school als Werkplaats' Het preventieprogramma ‘De School Als Werkplaats’ lijkt bij uitstek geschikt om kwetsbare basisschool leerlingen (waaronder veel migrantenkinderen, maar ook gezinnen met een lage SES) proactief, met weinig stigmatisering via kortdurende cultuur sensitieve en gepersonaliseerde interventies te helpen en hun toegang tot de ggz te vergemakkelijken. Het programma is een samenwerking tussen school en jeugdhulp.

Triage-instrument

Promovendus: Manon Gradussen, m.gradussen@conrisqgroep.nl  Start: 1 maart 2017 Instelling: VIGO Groep   Triage-instrument: validatie en implementatie  Het onderzoek gaat over de validiteit en implementatie van een triage-instrument in Wijkteams. Het instrument is bij de Conrisq Groep is ontwikkeld.   Het instrument Binnen de VIGO Groep is een triage-instrument ontwikkeld dat voorziet in de behoefte naar een praktisch instrument voor de wijkteams.

Afgerond - Empowerment en gedragsproblemen na jeugdhulp

Promovendus: Harm Damen, h.damen@pactum.org succesvol verdedigd: 10 november 2021 Instelling: Pactum (VIGO Groep) Lees hier het proefschrift van Harm Damen Het onderzoek gaat over empowerment van ouders, en gedragsproblemen van kinderen, tijdens en na een periode van jeugdhulp. Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies: Deelstudie 1 onderzocht de validiteit en betrouwbaarheid van een empowerment vragenlijst (EMPO).
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd