Ervaringen en behoeften rondom suïcide in de Jeugdzorgplus

Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?

 

Dit kwalitatieve onderzoek heeft als doel het krijgen van inzicht en kennis over de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners op leefgroepen waar suïcide-problematiek speelt. Het onderzoek levert een praktische bijdrage aan verbeteren van de zorg aan jongeren in de sector. 

 

Onderzoeksvragen

Wat gebeurt er op de groep als een jongere het niet meer ziet zitten en zich suïcidaal uit? Wat doet dat met de sfeer? Hoe reageren jongeren en professionals? Wat wordt gedaan en wat wordt achterwege gelaten? Wat vinden jongeren / hulpverleners daarvan? Ook de analyses van de interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd.

 

Methoden 

Vanaf oktober 2019 worden interviews afgenomen met drie verschillende groepen: 1) jongeren van 12 tot 18 jaar; 2) hulpverleners binnen de JeugdzorgPlus; en 3) hulpverleners van de samenwerkende ketenpartners.

 

Samenwerking met ervaringsdeskundigen

Alle interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd. De interviews met de hulpverleners worden samen met een hulpverlener die ervaring heeft met suïcidale jongeren, uitgevoerd. Met de inbreng van ervaringsdeskunidgen worden ervaringen en inzichten vanuit een insiderperspectief gebracht. Dit perspectief heeft een belangrijke aanvullende waarde op het wetenschappelijke onderzoeksperspectief. Daarnaast zorgt de inbreng van ervaringsdeskundigen voor een open klimaat waarin een jongere of hulpverlener zich makkelijker openstelt en diepgaande gesprekken gevoerd kunnen wroden.

 

Meer weten?

Bel of mail Shireen Kaijadoe (onderzoeker):0631048406

of mail Monique Veeneman (onderzoeksassistent):

 

IMG_1159.jpg

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd