Klein & Fijn Projecten 2011-2012

2011/2012

Klik op een project voor meer informatie.

 

Ambulatorium
Kinderen met Probleemgedrag. Over de Opvoedingsstress van Moeders.

 

Ambulatorium
De Top Problems van Cliënt-jeugdigen en Ouders op het Ambulatorium. 

 

Oosterpoort
Interventies van de methodiek Ouderbegeleiding bij Roldifferentiatie en de tevredenheid van ouders. Het ondersteunen van ouders bij het invullen van de nieuwe ouderrol na plaatsing van hun kind in een perspectiefbiedend pleeggezin.

 

Oosterpoort
Crisisinterventie: Implementatie Signs of Safety. 

 

Pluryn/ Hoenderloo Groep
Substance Use of Adolescents Living in Residential Care; Associations with Self-control and Vulnerability to Peer Pressure. 

 

Pluryn/ Hoenderloo Groep
Is zelfcontrole dé verklaring voor het middelengebruik bij jongeren in de residentiële zorg? 

 

Pro Persona
Na psycho-educatie schijnt de zon. De invloed van psycho-educatie op het welbevinden van jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. 

  

Pro Persona
Op weg naar ROM…Doe je mee? De mate van (non-)respons en de factoren die hierop van invloed zijn binnen de Zorgmonitor van Pro Persona Jeugd.

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd