Cliënten volgsysteem (FRCM)

FRCM staat voor Focused Routine Care Monitoring en is een project dat in 2012 is gestart waarbij binnen meerdere instellingen data is verzameld over de zorg die zij leveren. Bij deze dataverzameling werd gericht op het monitoren van (1) de behandeling (care), (2) outcomes en (3) cliëntenstromen.

 

Producten

De instellingen die de data hebben verzameld, hebben intern deze data benut en teruggekoppeld aan eigen medewerkers.

 

Status van het onderzoek

Op dit moment is de dataverzameling afgerond, publicaties volgen.

 

Het onderzoek

Aanleiding

Focused Routine Care Monitoring (FRCM) heeft als doelstelling het verbeteren van de zorg aan kinderen en jeugdigen met internaliserende (en co-morbide) problematiek aan de hand van het routinematig monitoren op relevante variabelen. Deelnemende instellingen aan het project zijn het Ambulatorium, Entréa, GGZ Oost Brabant, Karakter, Oosterpoort, Pactum, Pluryn/HoenderlooGroep en Pro Persona.

 

Onderzoek

Vanaf mei 2012 hebben kinderen in de leeftijd tussen 10-18 jaar en hun gezinnen aan de FRCM deelgenomen. Deze kinderen zijn gevolgd over een periode van 3 jaar. Acht instellingen voor jeugdhulpverlening/GGZ in Gelderland en oostelijk Noord-Brabant verzamelden zorggegevens. Elke organisatie maakte gebruik van zijn/haar eigen datamanagementsysteem; deze gegevens zijn vervolgens bijeengebracht in een gemeenschappelijke dataset.

De gegevens zijn verzameld bij start van de behandeling van een jeugdige, op vaste momenten tijdens de behandeling, bij het einde van de behandeling en een half, één en anderhalf jaar na het einde van de behandeling. De metingen bij start, tijdens en bij het einde van de behandeling werden deels door de deelnemende instellingen zelf en deels door de FRCM-coördinator gecoördineerd, de metingen na afloop van de behandeling zijn geheel door de FRCM-coördinator gecoördineerd.

Er is voornamelijk gebruik gemaakt van instrumenten die al bij de instellingen afgenomen werden. Voor metingen over de behandeling is gebruik gemaakt van goal attainment scores en maten van therapeutische alliantie.

Voor het meten van uitkomsten (outcome) is gebruik gemaakt van zelfrapportages over angst, depressie, coping en externaliserende problemen en van ouderrapportages over de (internaliserende en externaliserende) gedragingen van het kind, de ouderlijke stress en de ouderlijke psychopathologie.

 

Resultaten

Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opzetten van een infrastructuur tussen de partners die samenwerken aan het creëren van een FRCM-database om het beantwoorden van onderzoeks- en ontwikkelingsvragen van instellingen en gemeenten mogelijk te gaan maken. Dit heeft best-practices opgeleverd. Lessons learned over genereren en gebruik van feedbackrapportages voor jeugdzorg en GGZ kunnen landelijk verspreid worden. Door het longitudinale karakter van de FRCM is directe verspreiding nog niet mogelijk. Wel zijn voor verschillende instellingen al terugkoppelingen gedaan over hun eigen gegevens.

Het streven is om in 2017 een artikel over één van de uitkomstmaten – therapeutische alliantie – te publiceren. Auteurs van dit artikel zijn onder andere Renée Tijdink (Inside Out), Ron Scholte (Inside Out), Marc Delsing (Praktikon) en Marieke de Greef (HAN).

 

Laatst bijgewerkt: juni 2017

 

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd