Participatie Community

Binnen de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out zijn jongeren en ouders actief: een kerngroep en een participatie community.

Doelen
De doelen van participatie zijn:
• helicopterview cliëntbetrokkenheid/participatie;
• stimuleren van vraaggericht onderzoek;
• ideeën aandragen voor onderzoek;
• advies geven over participatie aan onderzoekers;
• advies geven over onderzoeksvoorstellen;
• thema’s agenderen: inclusief onderzoek en diversiteit;
• advies geven over eindproducten van de werkplaats vanuit gebruikersperspectief.

Binnen de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out zijn jongeren en ouders actief: een kerngroep en een participatie community.

 

  Groepsfoto_MG_9054.jpg
“Dit doen wij om continu de focus te blijven leggen op dat waar het echt om gaat, namelijk de ervaringen van jongeren en opvoeders!”

 

De kerngroep
De kerngroep bestaat uit enkele mensen (voorheen de cliëntencommissie). Zij werken aan een aantal concrete doelen:
• uitbreiding van het aantal betrokken van jongeren en opvoeders bij de AWJ;
• realiseren van de doelen van de participatie community;
• voorbereiden van de bijeenkomsten met jongeren, ouders en onderzoekers.

Een bredere kring van jongeren en opvoeders: de Participatie Community
De Participatie Community bestaat uit een grotere groep van jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen. Aan hen willen we onderzoeksideeën en -projecten voorleggen en bespreken; en in gesprek gaan over thema’s die actueel zijn.

Doelen hierbij zijn:
• jongeren en opvoeders enthousiast maken voor participatie in onderzoeksprojecten;
• ervaringen en wensen onder de aandacht brengen van onderzoekers en projectleiders;
• werven van co-onderzoekers;
• weten wat er speelt bij jongeren en opvoeders.

Blended werken
We willen met verschillende werkvormen gaan werken: blended werken. Dat betekent online meetings en offline meetings.

Hulp nodig
De cliënten community ontstaat niet vanzelf. Daarvoor hebben we hulp nodig van alle partners. Bij een speciale meeting over participatie hebben we geconstateerd dat het volgende nodig is:
• betrokken en geëngageerde onderzoekers;
• werving via ‘warme’ contacten: behandelaar, ondersteuner, school, en de partners van de AWJ (denk ook aan studenten van de HAN en de RU);
• het betrekken van de jongeren en opvoeders bij het voorbereiden van nieuwe projecten;
• laten zien wat je met de uitkomsten/opbrengsten van participatie doet;
• duidelijk maken wat de uitkomsten voor jongeren en opvoeders opleveren.

Evaluatie
De werkwijze van wordt jaarlijks geëvalueerd.

Planning
In afstemming met de leden van de kerngroep en de coördinator wordt een planning gemaakt. De komdende data zijn:

Cliëntencommissie

25 augustus 2022 19:30-20:30 uur online

20 oktober 2022 19:30-20:30 uur online

Participatie community
26 september 2022 19:00-20:30 uur online

15 november 2022 19:00-20:30 uur online
 

Wil je meer informatie? Zie ook de profielschets die we hebben opgesteld. Mail/bel/app Joke Stoffelen van Zorgbelang Inclusief: jokestoffelen@zorgbelanginclusief.nl of 06 23 63 73 38. 

 

Nieuwsberichten

 

 

  

 

> Terug naar `Over ons`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd