Clientenparticipatie

De stem en inbreng van jongeren en opvoeders in de Academische Werkplaats Jeugd (AWJ) Inside Out is van groot belang. We willen dat er aandacht is voor het perspectef van jongeren en opvoeders bij alle activiteiten van de werkplaats. Dit betekent ook dat onderzoek en resultaten aan moeten sluiten bij de  behoeften van jongeren en opvoeders. Waarom? Omdat onderzoek en onderwijs er beter van worden!

 

  Groepsfoto_MG_9054.jpg
“Dit doen wij om continu de focus te blijven leggen op dat waar het echt om gaat, namelijk de ervaringen van jongeren en opvoeders!”

 
Doel

Het doel van clientencommissie is:

Doel_clientencommissie.png

  • Advies over participatie van jongeren en opvoeders binnen de werkplaats bij alle onderzoeksprojecten, werkgroepen en gastcolleges.
  • Advies over de evaluatie participatie en de eindproducten binnen de werkplaats met aandacht voor ander andere de diversiteit binnen de werkplaats.
  • Stimuleren van vraaggestuurd onderzoek op basis van cliëntervaringen.

Participatie community: Nieuwe manier van werken in 2021

We willen werken met een grotere groep van jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen. Aan hen willen we onderzoeksideeen en- projecten voorleggen en bespreken. En in gesprek gaan over thema's die actueel zijn. We gaan uitbreiden met jongeren, (pleeg)ouders en gezinshuisouders. Voor nieuwe deelnemers is een profielschets gemaakt, zodat zij een reeel beeld hebben van wat van hen gevraagd wordt en wat het hen oplevert en brengen kan.

Heb je ervaring met de zorg voor de jeugd? Wil je bijdragen aan verbeteringen? Wil je meedenken over onderzoek en praktijk?  We zoeken jongeren en opvoeders die willen meedenken over onderzoek en verbeteringen in de zorg voor de jeugd. Dit doen we samen met onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals die in de jeugdzorg werkzaam zijn. 

Wat levert het je op? Contact met andere jongeren en opvoeders met ervaringen in de zorg voor de jeugd; Je kunt je ervaringskennis inzetten en daardoor bijdragen aan een betere zorg voor de jeugd; Vergroten van je kennis en uitbreiding van je contacten door in gesprek te gaan met onderzoekers, bestuurders en professionals

Vergoeding: voor deelnemers zijn vacatiegelden beschikbaar (€10,- per meeting).

Tijdsinvestering: We gaan een aantal keer per jaar live en online meetings organiseren van steeds maximaal 2 uur. Het werkgebied is de regio Arnhem en Nijmegen.

Wil je meer informatie? Zie ook de profielschets die we hebben opgesteld. Mail/bel/app Joke Stoffelen van Zorgbelang Inclusief: jokestoffelen@zorgbelanginclusief.nl of 06 23 63 73 38. 

In gesprek met de Clientencommissie

Benieuwd waarom deze jongeren en ouders zich inzetten voor de Academische Werkplaats? Lees dan verder!

 

Wat willen jullie bereiken?

Wij willen dat we als ervaringsdeskundigen een vanzelfsprekende gesprekspartner zijn. Hiermee willen we betrokken zijn bij bestaande en toekomstige onderzoeken. Jongeren en ouders moeten echt betrokken worden en hun stem kunnen laten horen als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Wij hopen dat wij, door zelf deel te nemen aan de commissie, steeds meer jongeren kunnen motiveren en inspireren om betrokken te zijn bij thema's/onderwerpen/vraagstukken van de AWJ die een rol spelen in hun leven.

 

Wanneer zijn jullie tevreden?

Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering! Wij zijn tevreden als we de kans hebben om als ervaringsdeskundigen van het begin af aan onderdeel uit te maken van de projecten en onderzoeken en er, naar aanleiding van deze projecten en onderzoeken, verandering plaatsvindt. Als wij de wetenschappelijke benaderingen en de praktijk van de jongeren en hun netwerk bij elkaar kunnen brengen én wanneer er voldoende mogelijkheden zijn om ondersteuning te bieden bij het beantwoorden van vraagstukken en het oplossen van problemen!

In april 2019 evalueerden wij ons werk, zie hier de visual die we hierover maakten.

 

Waarom werken jullie mee aan de cliëntencommissie van de Academische Werkplaats?

Wij willen een bijdrage leveren waar we kunnen om de werkplaats in evenwicht te brengen en te zorgen dat iedereen voldoende vertegenwoordigd is. Zowel de visies vanuit jongeren- als ook vanuit ouderperspectief. Wij gaan het gesprek aan vanuit onze ervaringskennis en zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen!

Nieuwsberichten

 

 

  

 

> Terug naar `Over ons`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd