Promotie Harm Damen: Hulp aan kwetsbare gezinnen? Versterk de eigen kracht van ouders!

Promotie Harm Damen: Hulp aan kwetsbare gezinnen? Versterk de eigen kracht van ouders!

Woensdag 10 november heeft Harm Damen succesvol zijn proefschrift, getiteld: Parents as agents of change: Parental empowerment and child behavioral problems in families receiving family treatment, verdedigd.

Gezinnen met complexe en meervoudige problemen zijn een kwetsbare groep in de samenleving. Voor ouders in deze gezinnen is het vaak moeilijk om de lastige situatie waarin ze zich met hun gezin bevinden te verbeteren, hoe graag ze dit ook willen en hun best hiervoor doen. Sommige van deze gezinnen worden met jeugdhulp, zoals gezinsgerichte hulp, ondersteund. In gezinsgerichte hulp wordt empowerment van ouders gezien als een belangrijke manier om positieve korte- en langetermijnuitkomsten te bereiken, zoals in het gedrag van kinderen.

In het proefschrift onderzocht Harm Damen de relatie tussen de empowerment van ouders en gedragsproblemen van kinderen in kwetsbare gezinnen na Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). De bevindingen onderschrijven de waarde van gezinsgerichte hulp. Het empoweren van ouders heeft positieve effecten op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen op zowel korte als lange termijn. Daarbij is het zaak om gezinnen vanaf de start van gezinsgerichte hulp ook voor te bereiden op de situatie daarna.

Biografie:

Harm Damen (1967) studeerde in 1995 af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit) als socioloog. Hij begon als onderzoeker op de Rijksuniversiteit Groningen en werkte daarna voor het KASKI. Van 1997 tot medio 2021 was hij verbonden aan Praktikon. Sinds 2007 werkt hij bij Pactum, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp en verbonden aan VIGO. Hij is daar programmaleider Onderzoek en Innovatie. Harm is lid van het expertisenetwerk INFERD dat met vakgenoten uit België en Nederland is ontwikkeld om samen praktijkrelevant onderzoek te doen in de pleegzorg.

Contact: 

 

> Terug naar `Onderzoek voor en door jongeren zelf - mentale gezondheid`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd