'Vraagwijzer cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek’. Een product van Zorgbelang Gelderland in opdracht van Inside Out

5 november 2015

Beschrijving vraagwijzer 

De vraagwijzer is een praktische handreiking voor studenten en onderzoekers om een goede afweging te kunnen maken voor het betrekken van cliënten bij wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er al veel is geschreven over cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek, blijkt het voor onderzoekers vaak lastig om hier daadwerkelijk vorm aan te geven. In het plannen en uitvoeren van onderzoek wordt niet vanzelfsprekend ruimte gemaakt voor de inbreng van cliënten. De vraagwijzer is een handzaam instrument geworden dat onderzoekers ondersteunt om zich in verschillende fases van onderzoek af te vragen hoe cliëntenparticipatie vorm kan krijgen. De vraagwijzer bestaat uit (1) overkoepelende vragen (‘wat moet je je steeds weer afvragen als je cliënten betrekt bij onderzoek?’); (2) specifieke vragen per onderzoeksfase (gestructureerd aan de hand van de onderzoekscyclus); (3) rollen die cliënten in kunnen nemen in onderzoek (horizontale participatieladder); (4) literatuursuggesties ter inspiratie en verdieping.Om de zorg voor jongeren en ouders zo optimaal mogelijk te maken, is het belangrijk het hulpverleningsproces te monitoren en onderzoek te doen naar de effectiviteit van bepaalde werkwijzen en de betekenis hiervan in het dagelijks leven van jongeren en ouders. Het is daarbij van belang dat nieuw onderzoek aansluit bij vragen en behoeften van ouders en jongeren. De betrokkenheid van gezinnen is dan ook onmisbaar in onderzoek.

Toepassing

De vraagwijzer wordt tegenwoordig veel in het onderwijs gebruikt om docenten/studenten bewust te maken van het betrekken van jongeren/ouders/’cliënten’ bij onderzoek. Recent is de vraagwijzer gepresenteerd bij een landelijk overleg van Lectoren Jeugd. Het spreekt aan en maakt mensen bewust. Momenteel is de projectleider er mee bezig om te zorgen dat dit ook tot actie gaat leiden. Zij is daarover in dialoog in kader van de afstudeerprojecten van de studie Pedagogiek op de HAN. Voor meer informatie zie website. Voor extra exemplaren van de vraagwijzer en vragen over_ons cliëntenparticipatie: Jasmijn van de Pol, Zorgbelang Gelderland: . Ontwikkelinggerco@hartebeest.nlvraagwijzer: Lineke van Hal, onderzoeker Kenniscentrum HAN SOCIAAL: .

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd