Verdediging proefschrift Sanne Rasing op 3 februari

1 december 2017

Op vrijdag 3 februari 2017 zal Sanne Rasing haar promotieonderzoek verdedigen in de Aula van de Radboud Universiteit.

Sanne heeft in haar promotieonderzoek aandacht besteed aan de effectiviteit van de preventie van depressie en angst bij jonge meiden die een verhoogd risico hebben.

Depressie en angststoornissen komen veel voor bij adolescenten. Met name meiden met al verhoogde symptomen en van wie ouders ook psychische klachten hebben, lopen een groot risico om een stoornis te ontwikkelen. Uit het onderzoek van Sanne bleek dat de perceptie van adolescenten over psychische problemen bij één van de ouders een voorspeller was, en dat de perceptie van psychische problemen bij beide ouders gerelateerd was aan nog hogere symptomen. Daarnaast werd gevonden dat psychische problemen van vader in combinatie met een lage mate van controle van vader, leidde tot hogere depressiesymptomen. Voor deze kenmerken van moeders vonden we geen invloed.

Verder heeft Sanne onderzocht of het aanbieden van preventieprogramma’s leidt tot het verminderen van klachten waardoor het risico op een stoornis afneemt. Uit een meta-analyse bleek dat programma’s gericht op depressie een klein effect hebben, dat verdwijnt na 12 maanden. Angstprogramma’s laten juist een klein effect zien na 12 maanden. Het preventieprogramma ‘Een Sprong Vooruit’ werd ontwikkeld, gericht op voor een doelgroep met een hoog risico, namelijk adolescente meiden met verhoogde symptomen en met ouders met kenmerken van psychische problemen. Een gerandomiseerde en gecontroleerde studie liet zien dat het echter geen effect had op het afnemen van symptomen. 

 

Projectgegevens

Titel: Evaluatie van een preventie programma tegen angst en depressie bij kinderen met verhoogd familiair risico

Uitvoering door: Inside Out - Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen / GGZ Oost Brabant

Looptijd: 01-04-2011 – 01-04-2016

 

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd