Studiedag rond effectiviteit en efficiëntie in de bijzondere jeugdzorg

23 oktober 2012

Vooraankondiging 

Eind 2010 werd het Expertiseplatform Jeugdzorg opgericht, een platform bestaande uit vertegenwoordigers van de voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg, het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Jeugdhulp en de academische en onderzoekswereld. Als doel stelt het Expertiseplatform zich de sector van de (bijzondere) jeugdzorg te ondersteunen en te begeleiden in het ontwikkelen en aanbieden van een maximale kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie. Daartoe verwerft, ontwikkelt en verspreidt het Expertiseplatform expertise en kennis in en over de sector.

Op dinsdag 23 oktober 2012 organiseert het Expertiseplatform een studiedag rond ‘effectiviteit en efficiëntie in de bijzondere jeugdzorg’. Op deze studiedag zullen in de voormiddag drie onderzoeken aan bod komen die in opdracht van het Expertiseplatform worden uitgevoerd, en die alle drie focussen op werkzame factoren in de hulpverlening:

-    Beschrijvend en praktijkgericht effectonderzoek naar kortdurende thuisbegeleiding (Vrije Universiteit Brussel)

-    Onderzoek naar werkzame factoren en methodieken in omgaan met agressie (Katholieke Hogeschool Limburg)

-    Onderzoek naar werkzame factoren en methodieken in residentiële voorzieningen (Steunpunt Jeugdhulp)

Naargelang de verschillende stand van zaken van deze drie onderzoeken, zal in de presentaties door de onderzoekers meer of minder nadruk gelegd worden op de (tussentijdse) onderzoeksresultaten, dan wel op de vraag hoe efficiëntie en effectiviteit inspirerend kan werken voor voorzieningen.

Vanuit de praktijk zal gereflecteerd worden op de onderzoeksresultaten enerzijds en op het proces van deelname aan het onderzoek anderzijds.

In de namiddag willen we efficiëntie en effectiviteit vanuit verschillende perspectieven belichten: wat betekent dit voor cliënten en ouders, voor het werkveld, voor het beleid? We laten de respectieve partners in de hulpverlening aan het woord.

 

Deze studiedag zal plaatsvinden in de Kind & Gezin – Academie (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel). Het gedetailleerde programma en informatie over de wijze van inschrijving zijn hier te vinden.

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd