SPON-lezing: cliënt-therapeut relatie

26 november 2012

Verslag SPON-lezing vrijdag 16 november 2012

Op 16 november jongstleden heeft de SPON-lezing plaatsgevonden. Deze lezing werd in samenwerking met Inside-Out georganiseerd rondom het thema  ‘cliënt-therapeut relatie’.

In het ochtenddeel van de lezing werd het debat rondom specifieke versus algemeen werkzame factoren op scherp gezet. Door  dr. Huub Pijnenburg werd gesteld dat algemene factoren de grootste bijdrage leveren aan het behandelresultaat (zijn stelling: de alliantie is de bodem van de pizza, specifieke behandelingen zijn het beleg; zonder bodem geen pizza). Tegenspeler dr. Gert-Jan Hendriks benadrukte de eigen bijdrage van specifiek werkzame factoren aan het behandeleffect (zijn stelling: het is een vorm van gemakzucht om bij de psychotherapeutische behandeling van psychische aandoeningen enkel te vertrouwen op de algemeen werkzame factoren). Daarmee onderstreepte hij de noodzaak om te investeren in (RCT) onderzoek naar evidence-based behandelprogramma’s. In de daaropvolgende discussie werd onder andere besproken welke van de twee typen factoren het meest werkzaam is en waarop zowel in onderzoek als in de praktijk zou moeten worden ingezet.

In het middagdeel is de therapeutische relatie door de sprekers dr. Maarten Lange, dr. Ger Keijsers en dr. Anton Hafkenscheid verder uitgediept. Daarbij werd aandacht besteed aan de praktische invulling van de relatie en de evaluatie daarvan. Zo werd besproken welke invloed de cliënt-therapeut relatie kan hebben op het behandelresultaten en hoe deze relatie in de praktijk kan worden vormgegeven. Daarnaast werden instrumenten besproken waarmee de relatie in beeld gebracht kan worden en werd gekeken op welke wijze deze zowel met cliënten als hulpverleners onder de loep kan worden genomen.

De kritische kanttekeningen die door de sprekers en de toehoorders werden gemaakt, geven aan dat er over dit onderwerp nog genoeg te bespreken en te leren valt.

Literatuur

dr. Huub Pijnenburg

  • klik hier voor de presentatie
  • 'Zorgen dat het werkt', intreerede voor lectoraat Werkzame factoren in de Zorg voor de Jeugd: http://www.han.nl/onderzoek/nieuws/zorgen-dat-jeugdzorg-werk/_attachments/intreerede_huub_pijnenbrug_han_25_maart_2010.pdf
  • 'Databank Effectieve Jeugdinterventies', publicatie Canon Zorg voor de Jeugd 1.0: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_jz/details.php?cps=23&canon_id=309

dr. Gert-Jan Hendriks

  • Keijsers, G., Minnen, A. van, & Hoogduin, K. (Eds.). (2011). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1 (1e ed.). Amsterdam, Nederland: Boom Uitgevers Amsterdam.
  • Keijsers, G., Minnen, A. van, & Hoogduin, K. (Eds.). (2011). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 2 (1e ed.). Amsterdam, Nederland: Boom Uitgevers Amsterdam.
  • Braet, C., & Bögels, S. (Eds.). (2008). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten (1e ed.). Amsterdam, Nederland: Boom Uitgevers Amsterdam.

dr. Maarten Lange

  • klik hier voor de presentatie

dr. Anton Hafkenscheid

  • klik hier voor de presentatie

 

 

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd