Promotie Fanny de Swart 24 maart 2021

Promotie Fanny de Swart 24 maart 2021

Op 24 maart om 16.30 uur zal Fanny de Swart haar proefschrift getiteld: “Social Processes in Special Education Classrooms: The Role of Teachers and Peers in Pupils’ Adjustment” verdedigen. Dit is te volgen via een livestream. Een “klik” hebben met de leerkracht, vriendjes hebben in de klas: sociale processen in schoolklassen, zoals leerkracht-leerlingrelaties, relaties met klasgenoten, en processen op groepsniveau (bijv. gedragsnormen, sfeer) kunnen een beschermende, maar ook een belemmerende rol spelen in de ontwikkeling van leerlingen. Dit geldt mogelijk helemaal voor leerlingen met gedrags-/ontwikkelingsproblemen in het speciaal onderwijs. Dit proefschrift toont dat speciaal onderwijs kansen biedt voor positieve relaties met leerkrachten en klasgenoten, maar dat kinderen met ernstigere gedragsproblemen meer conflictueuze relaties met de leerkracht en meer afwijzing door klasgenoten ervaren. Vooral verminderen van conflict in de leerkracht-leerlingrelatie kan een belangrijke rol spelen in het verminderen van externaliserende gedragsproblematiek, maar ook in het vergroten van de acceptatie van leerlingen door klasgenoten. Relaties met klasgenoten hangen sterker dan groepsprocessen samen met gedrag van leerlingen. Zo laten leerlingen die goede relaties met klasgenoten ervaren meer groei zien in sociale competentie, dan leerlingen met minder goede relaties.

Fanny de Swart werkte tot oktober 2020 als GZ-psycholoog/gedragswetenschapper bij het speciaal onderwijs van Entrea Lindenhout. De afgelopen jaren deed zij als buitenpromovendus promotie-onderzoek binnen het speciaal onderwijs naar sociale processen in de klas.

Voor meer informatie of een (digitaal of papieren) exemplaar van haar proefschrift kan contact gezocht worden met Fanny via

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd