Eerste promotie binnen Inside-Out een feit!

Eerste promotie binnen Inside-Out een feit!

6 juni 2016

Op vrijdag 20 mei 2016 verdedigde Karlijn Kindt haar proefschrift Blow away the blues, the development and prevention of depressive symptoms and negatieve cognitions in young adolescents.

Tijdens haar onderzoek heeft Karlijn de interventie op volle kracht geëvalueerd. Dit is een interventie gebaseerd op een programma uit de Verenigde Staten die gericht is op het preventief tegengaan van depressies bij jongeren. Het doel van de interventie Op volle kracht is het omvormen van de denkpatronen van jongeren, zodat zij minder negatief denken over dagelijkse tegenslagen. De gedachte is dat zij dan uiteindelijk minder somber zullen zijn. Samen met medewerkers van het Trimbos Instituut en collega's van de Radboud Universiteit heeft Karlijn deze interventie in het Nederlands vertaald en geïmplementeerd bij 1300 jongeren tussen 11 en 16 jaar op Nederlandse middelbare scholen. Leerkrachten (mentoren) hebben de interventie in hun mentorlessen uitgevoerd. Karlijn heeft kinderen uit klassen met en zonder deze interventie met elkaar vergeleken.

Uit het onderzoek blijkt dat de interventie géén effect heeft op de mate van somberheid. Een groep die wel baat lijkt te hebben bij de interventie, is jongeren van ouders met psychiatrische problemen. Meer onderzoek naar implementatie van Op volle kracht bij specifieke doelgroepen is dus gewenst.

Voor meer over dit onderzoek, neem contact op met drs. Karlijn Kindt (). 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd