Uitnodiging inaugurele rede Roy Otten

Uitnodiging inaugurele rede Roy Otten

Prof. dr. Roy Otten hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Sociale Wetenschappen met de
leeropdracht Kwetsbare jeugdigen en risicogedrag zal in een academische zitting op donderdag 5 maart
2020 om 15.45 uur precies zijn ambt aanvaarden, met het uitspreken van zijn rede getiteld:

Jeugdzorg die past: Het individu in de grote getallen.

De Rector Magnificus nodigt u uit deze academische plechtigheid bij te wonen. Aansluitend wordt een receptie gehouden.


U kunt zich aanmelden tot 24 februari a.s. via www.ru.nl/otten

Na uw aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de oratie een toegangsbewijs.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd