Uitnodiging inaugurele rede Roy Otten

donderdag 16 januari 2020

Prof. dr. Roy Otten hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Sociale Wetenschappen met deleeropdracht Kwetsbare jeugdigen en risicogedrag zal in een academische zitting op donderdag 5 maart2020 om 15.45 uur precies zijn ambt aanvaarden, met het uitspreken van zijn rede getiteld: Jeugdzorg die past: Het individu in de grote getallen. De Rector Magnificus nodigt u uit deze academische plechtigheid bij te wonen.

Nieuwsbrief iamYu

donderdag 16 januari 2020

Deze nieuwsbrief vertelt over iamYu in 2019 in vogelvlucht. .

Medische Inspirator prijs: derde plek voor iamYu

vrijdag 6 december 2019

Vier weken lang heeft het iamYu-team hard gewerkt om stemmen te werven voor de Medische Inspirator prijs. Het was een periode van acties, presentaties, artikelen en vooral veel praten om samenwerking in de jeugdzorg te laten winnen. Tijdens de prijsuitreiking op 21 november maakte ZonMw de derde plaats van iamYu bekend.

Kennisbundeling alliantie, cliƫnt- en professionalfactoren nu beschikbaar

dinsdag 19 november 2019

De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Praktikon bundelden de inzichten en aanbevelingen van deze studies, en formuleerden wenselijke vervolgstappen voor het werkveld, onderwijs, beleid en onderzoek.

Ontspanningsgame MUSE genomineerd voor de Nationale Jeugdhulpprijzen

donderdag 7 november 2019

De ontspanningsgame MUSE is genomineerd voor de Nationale Jeugdhulpprijzen! Angela Schuurmans, buitenpromovendi van Inside-Out, onderzocht samen met medeonderzoekers de werking van MUSE bij jongeren met traumaklachten in de residentiële jeugdzorg. De onderzoeksresultaten laten zien dat MUSE echt helpt.   Wat is MUSE?  MUSE is een ontspanningsgame voor getraumatiseerde jongeren.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd