Doen+Durven=Denken - Marleen van Doorn en Mélou Jansen

ONDERZOEK

Onderzoek naar effectiviteit van bestaand CGT protocol Doen + Denken = Durven in de klinische praktijk

Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen

Effectiviteit van protocol was al aangetoond in de academische setting bij kinderen zonder comorbiditeit. Opbrengst van het onderzoek is een behandelprotocol voor behandeling angstproblematiek bij kinderen. De dataverzameling is onlangs afgerond en de resultaten gaan geanalyseerd worden. De uitkomsten van de studie zullen verspreid worden. Bij gelijk of positief effect van de geprotocolleerde behandeling kan het protocol landelijk verspreid worden als leidraad/checklist voor therapeuten, vooral de jongere. Hoewel men in de praktijk moeite met protocollen heeft, voorkomt het het ‘vergeten’ van behandelonderdelen en levert het een efficiënte organisatie op. Het onderzoek genereert ook aanbevelingen voor therapeuten over een goede uitvoering van een angstbehandeling. Kan landelijke via trainingen verspreid worden. Er vindt momenteel een vervolg op de studie plaats, waarbij de therapeutfactoren verder in kaart gebracht zullen worden.

Download hier de flitspresenatie.

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd