Promoties en meer

Klik hieronder op de verschillende onderdelen om meer te lezen.

Video game Mindlight - Lieke Wijnhoven

Onderzoek Het effect van de video game ‘Mindlight’ op angstsymptomen van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen   Achtergrond Een groot percentage van de kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft last van angstklachten.

Groepsdynamica - Fanny de Swart

OnderzoekGroepsdynamica Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen   Wat is het? Onderzoek naar de invloed van leerkracht-leerling relaties en sociale status van leerlingen op de ontwikkeling van leerlingen in het speciaal onderwijs.   Aanleiding Binnen het regulier onderwijs is veel onderzoek gedaan naar de invloed van leerkracht-leerling relaties en sociale status van leerlingen op hun ontwikkeling.

Triage-instrument - Manon Gradussen

Onderzoek naar de validiteit en implementatie van een triage-instrument dat bij de Conrisq Groep is ontwikkeld. Het gaat om het gebruik van het instrument in Wijkteams.   Begin 2017 is Manon Gradussen gestart met een promotietraject waarbij zij een triage-instrument gaat valideren en implementeren.   Binnen de conrisq-groep is een triage-instrument ontwikkeld dat voorziet in de behoefte naar een praktisch instrument voor de wijkteams.

Op Volle Kracht residentieel - Martine Weeland

ONDERZOEK De effectiviteit van Op Volle Kracht bij jongeren in een residentiële behandelsetting Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen   Wat is het? Een onderzoek naar depressiepreventie bij jongeren die met complexe problematiek in een zorginstelling zijn opgenomen.   Aanleiding Jongeren die in een zorginstelling verblijven en daar behandeld worden voor gedragsproblemen, hebben vaak ook angst- of depressieve klachten.

Op volle kracht onderwijs - Karlijn Kindt

ONDERZOEK Evaluatie depressiepreventieprogramma ‘Op Volle Kracht’ bij jongeren uit achterstandswijken Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen   Wat is het? Doel van het onderzoek was na te gaan of het primair depressiepreventieprogramma Op Volle Kracht effectief is bij jongeren uit achterstandswijken.   Aanleiding Preventie van depressie is van groot belang maar tot nu toe is er nauwelijks aandacht voor programma’s die depressie bij jongeren kunnen voorkomen.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd