Nieuws

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten. Klik op een onderdeel om het hele bericht te lezen.

Promotie Martine Weeland

maandag 5 maart 2018

Op maandag 5 maart om 10.30 uur heeft Martine Weeland met succes haar proefschrift "Angst en depressie in de residentiële jeugdzorg" verdedigd. Zij legde in haar lekenpraatje uit hoe zij het programma Op Volle Kracht in de praktijk heeft geïmplementeerd en onderzocht. Vanuit de corona kwamen enkele kritische vragen over de opzet, maar allen konden zeer kundig worden beantwoord.   Wij feliciteren Martine met deze prestatie!   Klik hier voor meer informatie over de promotie of klik hier voor meer informatie over het project.    .

Positief advies over projectidee Regionale leernetwerken: ‘samen werken aan ambulante (gezins)hulp’

vrijdag 23 februari 2018

In februari dienden wij een aanvraag in voor ‘Samen werken aan ambulante (gezins)hulp’ in reactie op de oproep van ZonMw ‘Regionale Leernetwerken’. De commissie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd van ZonMw heeft een positief advies uitgebracht over dit projectidee! Dat betekent dat wij, naast vijf andere aanvragers, dit idee verder mogen gaan uitwerken tot een volledige aanvraag, in te dienen op 10 april 2018. Via deze weg feliciteren wij hoofdaanvrager Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met dit advies.

Save the date: 22-23 maart 2018

dinsdag 19 december 2017

Masterclass voor praktijkprofessionals over individuele netwerkmodellen Georganiseerd door de Radboud Universiteit en Pluryn in samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out Locatie: Pluryn   Individuele netwerkmodellen kunnen binnen een therapeutische setting gebruikt worden om het psychologische welzijn van een cliënt in kaart te brengen en te monitoren.

Publicatie Kennisagenda en Brochure

dinsdag 19 december 2017

Inside Out is in januari 2011 opgericht en heeft sindsdien tot vele vruchtbare samenwerkingen geleid. Het oorspronkelijke doel bij de oprichting van de academische werkplaats was het verbeteren van de zorg voor kinderen en jeugdigen die kampen met internaliserende problematiek. Doordat de vragen uit de regio langzaamaan gewijzigd zijn, is in 2016 gekozen voor een herformulering – en verbreding – van de visie. Inside Out staat voor het slaan van een brug tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk van de zorg voor jeugd in de brede regio rondom Nijmegen. De missie van Inside Out is dus het integratief aanpakken van het beantwoorden van kennisvragen.

Adviesraad bij elkaar voor informele uitwisseling

donderdag 7 december 2017

Afgelopen donderdag 7 december is de adviesraad bij DeVilla in Nijmegen bij elkaar gekomen waarbij met elkaar is gedeeld wat thema's en concrete acties zijn die we in 2018 samen willen bereiken.  Er werd een cactus uitgereikt voor het meest prikkelende idee, gewonnen door Anna Lichtwarck met het idee om successen met elkaar te vieren. .
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd